20 marzo 2010

[Mini-Album] Panic Channel - shave

TrackLisT
1- cloud
2- I's
3- Dearness
4- Waga ga mi ni kuda ri kake karu zenchou
5- Waga ga mi kizu fuka kereba ai yueni....
6- MARIA
7- Seijaku no kakera


No hay comentarios:

Publicar un comentario