18 enero 2010

[Album] KYOKUTOU GIRL FRIEND - Katte ni shiyagare


TrackLisT
1- Housoukinshi no Blues
2- Katte ni shiyagare
3- Kanzenhanzai
4- San
5- Yakouchuu
6- Haikei, baikokudo no minasama yasukuni no sora ga koku iteimasu(SYGR MIX)
7- Sayonara Sekai
8- Nawa to kakuseiki no Heroin
9- Yami wo shi e_Keikoku(instrumental)
10- Darakuron(SYGR MIX)
11- Izon
12- Jukai


No hay comentarios:

Publicar un comentario